Det hele startet da barndomskameratene Jan Arvid, Frode og Vidar fikk ideen om å kjøpe hyttetomter i Hevsdalen på Strandafjellet som ingen andre så potensialet i.

I dag er Stranda Fjellgrend AS en av de største hytteleverandørene på Strandafjellet. Fra 2012 til 2016 har vi satt opp 40 boenheter i fjellgrend felt 1. Felt 2 i Fjellgrenden ble påbegynt i første kvartal av 2016, og her har hele 62 moderne bo-enheter blitt satt opp, bare 150 meter fra skisenteret. Felt 3 ble påbegynt i 2019 og ble ferdigstilt 2020 med totalt 14 enheter.

 

På bakgrunn av den store satsingen på utvikling og utbyggingen av Strandafjellet, ble det opptil flere ganger nevnt at Strandafjellet vil en gang bli Skandinavias beste skianlegg. Her så vi etterspørselen og den store mangelen på bo-enheter i området. Dette er hovedgrunnen til at vi ønsket å satse på Stranda Fjellgrend.

 

Vår visjon er å skape et godt hyttemiljø for familier, og bygge moderne folkehytter som er tilgjengelig for et stort publikum. Fjellgrenden har hele tiden hatt fokus på 3 sentrale elementer:

 

  • Funksjonelle hytter med tanke på utnytting av areal i bo-enhetene

  • Sentrumsnære hytter og god beliggenhet i forhold til skisenteret

  • Enkel tilkomst med egen parkeringsplass i garasje

I dag har vi vårt eget snikkerlag på 10 personer med 15 års erfaring innen byggebransjen.

profilpappa.jpg

JAN ARVID BERGE

Daglig leder & medeier

woodbackground.jpeg

FRODE MORK

Medeier

woodbackground.jpeg

VIDAR MORK

Medeier